میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

قشنگترین دعوا

قشنگترین دعوایی که میتونی

باعشقت داشته باشی اینه:

بهش بگی عزیزم مابه دردهم نمیخوریم

 بهتره که از هم جدا...

اونم دستشو بذاره جلوی دهنت وبگه:

توخیلی بی خود کردی میخوای منوتنهابذاری

توزندگی منی

فکرکردی دست خودته

تاآخرعمربایدتحلم کنی

بایدباهام هم قدم باشی

بایددستاموبگیری

بایدتوآغوشم بمونی

فهمیدی؟

دیگه ام حرف نباشه

وتوام تودلت ذوق کنی یه نفرچقدردوستت داره

یه نفرکه تمام دنیای تواه...

خدایاهیچ عاشق ومعشوقی راازهم جدانکن
[ دوشنبه 26 خرداد 1393 ] [ 01:18 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]