میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

دلم تنگ است...

دلم برای کسی تنگ است که دل تنگ است

 

دلم برای کسی تنگ است که طلوع عشق را به قلب من هدیه می دهد

 

دلم برای کسی تنگ است ه با زیبایی کلا مش مرا در عشقش غرق می کند

 

دلم برای کسی تنگ است که تنم آغوشش را می طلبد

 

دلم برای کسی تنگ است که دستانم دستان پر مهرش را می طلبد

 

دلم برای کسی تنگ است که سرم شانه هایش را آرزو دارد

 

دلم برای کسی تنگ است که گوشهایم شنیدن صدایش را حسرت می کشد

 

دلم برای کسی تنگ است که چشمانم ، چشمانش را می طلبد

 

دلم برای کسی تنگ است که مشامم به دنبال عطر تن اوست

 

دلم برای کسی تنگ است که اشکهایم را دیده

 

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییم را چشیده

 

دلم برای کسی تنگ است که سرنوشتش همانند من است

 

دلم برای کسی تنگ است که دلش همانند دل من است

 

دلم برای کسی تنگ است که تنهاییش تنهایی من است

 

دلم برای کسی تنگ است که مرهم زخمهای کهنه است

 

 دلم برای کسی تنگ است که قلب من برای داشتنش عمرها صبر کرده بود

 

دلم برای کسی تنگ است  که دل تنگ دل تنگی هایم است[ جمعه 20 تیر 1393 ] [ 07:56 ق.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]