میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

زوج سالمند


در یک شب سرد زمستانی یک زوج سالمند وارد رستوران بزرگی شدند .آنها در میان زوج های جوانی که در آنجا حضور داشتندبسیار جلب توجه می کردند .بسیاری از آنان ،زوج سالخورده را تحسین می کردند و به راحتی می شد فکر شان رااز نگاه شان خواند : « نگاه کنید ، این دو نفر عمری است که در کنار یکدیگرزندگی می کنند و چقدر در کنار هم خوشبختند . »

پیرمرد برای سفارش غذا به طرف صندوق رفت .


غذا سفارش داد ، پولش را پرداخت و غذا آماده شد. با سینی به طرف میزی کههمسرش پشت آن نشسته بود رفت و رو به رویش نشست .یک ساندویچ همبرگر ، یک بشقاب سیب زمینی خلال شده و یک نوشابه در سینی بود .

پیرمرد همبرگر را از لای کاغذ در آورد و آن را با دقت به دو تکه ی مساوی تقسیم کرد .سپس سیب زمینی ها را به دقت شمرد و تقسیم کرد .


پیرمرد کمی نوشابه خورد و همسرش نیز از همان لیوان کمی نوشید .همین که پیرمرد به ساندویچ خود گاز می زد مشتریان دیگر با ناراحتیبه آنها نگاه می کردند و این بار به این فکر می کردند که آن زوج پیر احتمالا آن قدر فقیرهستند که نمی توانند دو ساندویچ سفارش بدهند .

پیرمرد شروع کرد به خوردن سیب زمینی هایش .مرد جوانی از جای خو برخاست و به طرف میز زوج پیر آمد و به پیر مرد پیشنهاد کرد تابرای شان یک ساندویچ و نوشابه بگیرد . اما پیر مرد قبول نکرد و گفت :« همه چیز رو به راه است ، ما عادت داریم در همه چیز شریک باشیم . »

مردم کم کم متوجه شدند در تمام مدتی که پیرمرد غذایش را می خورد ،پیرزن او را نگاه می کند و لب به غذایش نمی زند .


بار دیگر همان جوان به طرف میز رفت


و از آنها خواهش کرد که اجازه بدهند یک ساندویچدیگر برای شان سفارش بدهد و این دفعه پیر زن توضیح داد :« ما عادت داریم در همه چیز با هم شریک باشیم . »

همین که پیرمرد غذایش را تمام کرد ،مرد جوان طاقت نیاورد و باز به طرف میز آن دو آمد و گفت :« می توانم سوالی از شما بپرسم خانم ؟ »پیرزن جواب داد : « بفرمایید . »

- چرا شما چیزی نمی خورید ؟شما که گفتید در همه چیز با هم شریک هستید .منتظر چی هستید ؟ »پیرزن جواب داد : « منتظر دندان ها ! »


منبع :داستان های کوتاه عشق


[ جمعه 17 مرداد 1393 ] [ 05:33 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]