میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

قضاوت درباره منپیش ازآنکه درباره زندگی وگذشته وشخصیت من قضاوت کنی


خودت راجای من بگذار


از مسیری که من گذشته ام عبورکن


باغصه هاتردیدها


ترسها، دردهایم زندگی کنیادت باشدهرکسی سرگذشتی دارد


هرگاه بجای من زندگی کردی


آنگاه میتوانی درباره من قضاوت کنی
...آنگاه میتوانی بگویی چه دل خوشی دارد[ یکشنبه 19 مرداد 1393 ] [ 04:27 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]