میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

متن خوشامدگویی جدیددرهواپیمای ایران

 

متن خوشامدگویی جدیددرهواپیمای ایران:باسلام وصلوات به روح تمام مسافرین عزیزخداوندامشیت خودت را


دررسیدن ولقاء به خودت برماقراردادیمقصدمابه احتمال 99% جهان آخرت


واحتمالاً1% مقصدی که برروی بلیط درج شده میباشدخلبان پرواز مرحوم شهیدکاپیتان بهشت زهرا


سفرخوشی رابرای شماآرزومنداستلطفابه علامت نکشیدن سیگار اصلاتوجه نکنید


وآخرین سیگارزندگیتان رابه خوشی دودکنیدبستن کمربنداصلاضرورتی ندارد وکاملابدردنخوراستدرصورت بروز اشکال درسیستم هوای کابین


ماسکهایی از بالای سرشماآویزان خواهدشد


که شماقبل از آنرایحه خوش ملایک رااحساس خواهیدکرداین هواپیمامربوط به هزاره دوم میلادی بوده


 ودارای دودرب اضطراری درجلودودرکنارین ویک درب عقب میباشدکه چندین سال است اهرم های آن کار نمیکندارتفاع پرواز به احتمال قریب به یقین


تاآسمان هفتم بوده وهوای بهشت بسیارعالی استسفرخوشی رابرای شماآرزومندیم...
[ دوشنبه 20 مرداد 1393 ] [ 05:24 ب.ظ ] [ yasi ] [ فاتحه مع الصلوات() ]