میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

زوج خوشبخت

 

تویه مراسمی یه زن وشوهربه عنوان زوج خوشبخت وموفق انتخاب میشن
بعداز پایان مراسم مردم دورشون جمع میشنوبه آقاهه میگن : یعنی شماهاتاحالا باهم دعوانکردین؟راز خوشبختیتون چیه؟


آقاهه میگه : بعداز ازدواج که رفتیم ماه عسل


من وخانمم هرکدوممون یه اسب کرایه کردیماسب من خوب بود ولی اسب خانمم چموش بودخلاصه سوارشدیم وکمی رفتیم


اسب خانمم اونوزدزمین خانمم پاشد


وتوچشمای اسبه نگاه کردوگفت: این باراولته!!!دوباره سوارشدیم ورفتیم که بازم اسبه خانمم را زد زمیناینبارخانمم به پشت اسبه زدوگفت: این باردومته!!!دوباره سوارشدیم برای بارسوم دوبار


 اسبه خانمم رازدزمین اینبارخانمم


بدون اینکه حرفی بزنه


یه اسلحه از توکیفش درآورد


ودرجااسبه راکشت!!!!من که اینودیدم سرش دادزدم


گفتم: چیکارکردی احمق ! چرااسبوکشتی؟؟؟اونم برگشت گفت: این باراولته!!!!


[ سه شنبه 21 مرداد 1393 ] [ 04:38 ب.ظ ] [ yasi ] [ رازخوشبختیتون؟؟؟() ]