میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

کمی آرامش

گله دارماز که ، نمیـــــــــــــــــــــــــــــــدانماز چه ، نمیـــــــــــــــــــــــــــــــدانماین روزهادردی برمن سنگینی میکندکه نمیدانم دلیلش چیست؟بی حس شده امخسته اماز تمام جهاندلم اطمینان میخواداندکی آرامشهمین

[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 12:46 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]