میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

حموم رفتن دهه شصتی هاااااااا

 

حموم رفتن دهه شصتی ها:اولش میرفتیم توحمومی که نه آب سردشمعلوم بودنه آب گرمشیهوآب میشد20درجه زیرصفریه وقتاهم 60 درجه بالاصفربودبعدمادرگرامی باشامپوی پاوههچنان میوفتادروسرمون به طوری که تمومسلول های مغزمون نیم مترجابجامیشدهرچقدرجیغ ودادمیزدیم انگارنه انگاربدترین مرحله وقتی باکیسه سفت


وضخیم میفتادبه جونمونخداشاهده دولایه ازپوستمون کنده میشدمامانمون فک میکردچرکه بیشترادامه میدادبمانداون وسطایه کتک هم میخوردیموقتی حموم تموم میشدکلی لباس تنمون میکردنیه یقه اسکی هم روشبعدش ازشدت دردوخستگی خوابمون میبرد


همه میگفتن آخی چه راحت خوابید

 [ پنجشنبه 20 شهریور 1393 ] [ 04:02 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]