میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

عشقم مادر[ یکشنبه 23 شهریور 1393 ] [ 05:50 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

معنای خوشبختی[ یکشنبه 23 شهریور 1393 ] [ 05:49 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

حموم رفتن دهه شصتی هاااااااا

 

حموم رفتن دهه شصتی ها:اولش میرفتیم توحمومی که نه آب سردشمعلوم بودنه آب گرمشیهوآب میشد20درجه زیرصفریه وقتاهم 60 درجه بالاصفربودبعدمادرگرامی باشامپوی پاوههچنان میوفتادروسرمون به طوری که تمومسلول های مغزمون نیم مترجابجامیشدهرچقدرجیغ ودادمیزدیم انگارنه انگاربدترین مرحله وقتی باکیسه سفت


وضخیم میفتادبه جونمونخداشاهده دولایه ازپوستمون کنده میشدمامانمون فک میکردچرکه بیشترادامه میدادبمانداون وسطایه کتک هم میخوردیموقتی حموم تموم میشدکلی لباس تنمون میکردنیه یقه اسکی هم روشبعدش ازشدت دردوخستگی خوابمون میبرد


همه میگفتن آخی چه راحت خوابید

 [ پنجشنبه 20 شهریور 1393 ] [ 04:02 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

مَردُم کیست؟

 

مَردُم کیست؟به موجودی گفته میشودکه از بدوتولد


همراهیت میکنه تاروز مرگت مجبوریکه برای اون زندگی کنی!!!برای مَردُم خیلی مهمه که توچی میپوشی؟کجامیری؟چندسالته؟بابات چکاره اس؟ناهارچی خوردی؟چندروز یه بارمیری حموم؟چراحالت خوب نیست؟چرامیخندی؟چراساکتی؟چراازدواج نمیکنی؟چراچشات قرمزه؟چرالاغرشدی؟شکست عاطفی خوردی؟چراچاق شدی ؟ زندگی بهت ساخته؟وچراهای بسیاری که تاجوابشوبدست نیاره


دست از سرت برنمیدارهمَردُم ذاتا قاضی بدنیا میاد


بدون اینکه خودت خبرداشته باشیجلسه دادگاه برات میگیرهروت قضاوت میکنهحکم برات صادرمیکنه ودرنهایت محکوم میشیمَردُم قابلیت ایناداره که همه جاباشههرجابری میتونی ببینیش حتی توخواباما مَردُم همیشه از یه چیزی میترسهاز اینکه توبهش بی توجهی کنی، محلش نذاریحرفاشونشنوی وکاراش رانبینیپس دستت رابذارروگوشتچشماتوببندوبی توجه بهش از کنارش عبورکن


ومشغول کارخودت شو...واز فرصت کم زندگیت لذت ببر...


[ یکشنبه 16 شهریور 1393 ] [ 04:52 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

بزرگترین آزمون ایمان

بزرگترین آزمون ایمان زمانی است که


آنچه میخواهیدرابدست نمی آوریدبااین حال قادریدبگویید


خــــــــــــــــــــــــــــــــدایاشکرت
[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 12:57 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

کمی آرامش

گله دارماز که ، نمیـــــــــــــــــــــــــــــــدانماز چه ، نمیـــــــــــــــــــــــــــــــدانماین روزهادردی برمن سنگینی میکندکه نمیدانم دلیلش چیست؟بی حس شده امخسته اماز تمام جهاندلم اطمینان میخواداندکی آرامشهمین

[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 12:46 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

شوخی

چه خوب میشد توهمین روزا


 

خدامیومدوبغلم میکردوبهم میگفت:


 

این چندوقته داشتم باهات شوخی میکردم


 

ببینم جنبشوداری یانه...[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 12:18 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

راز دوران دوستی

این متنوبخونین خیلی جالبه...یکی از فامیلامون وخانمش میخواستن از هم جدابشنیه روز تویه مهمونی بودیمازش پرسیدم خانومت چه مشکلی داره


که میخوای طلاقش بدی؟گفت: یه مردهیچ وقت عیب زنشوبه کسی نمیگه...بعداز چندماه از هم جداشدن


وسال بعدخانمش بایکی دیگه ازدواج کردیه روز ازش پرسیدم خب حالابگوچراطلاقش دادی؟گفت: یه مردهیچ وقت پشت سرزن


وناموس مردم حرف نمیزنه...بخاطرداشته باشیدپست ترین انسان کسی است کهراز دوران دوستی رابه وقت دشمنی فاش کند...
[ سه شنبه 11 شهریور 1393 ] [ 03:17 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

یکی جواب بده...

عاقایه چیزی بدجورذهنمودرگیرکردهبه این دوتاضرب المثل دقت کنین:*حالاطرف یه شکری خورد*ببخشیدمیون کلامتون شکرآیامعنی شکردردوجمله یکی است؟آیاباگفتن جمله دوم به ماتوهین شده؟؟؟؟؟خواهشااااا یکی جواب بده[ یکشنبه 9 شهریور 1393 ] [ 03:14 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

خوابهایم...

خوابهایم گاهی ....زیباتراز زندگی ام میشوند...کاش گاهی ... برای همیشه خواب می ماندم
[ یکشنبه 9 شهریور 1393 ] [ 02:56 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

حرف مردم همیشه هست...[ شنبه 8 شهریور 1393 ] [ 04:37 ب.ظ ] [ yasi ] [ باهام موافقی؟؟؟؟() ]

سلامتی همه آدمهای تنها

 

سلامتی اون لحظه که دلت از همه دنیاگرفتهنه کسی راداری که باهاش دردودل کنینه دلت میخوادکسی راناراحت کنیسکوت میکنی وتودلت میگیخدایاشکرت شایدقسمت من این بودهشکرت که هستیومنویه لحظه هم تنهانمیذاریسلامتی همه آدم های تنهااااااااااااااااا
[ شنبه 8 شهریور 1393 ] [ 04:20 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

چندنکته برای سلامتی شما[ چهارشنبه 5 شهریور 1393 ] [ 04:07 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

سکه واسکناس

 

سکه های پول همیشه صدادارندامااسکناس هابی صداهستندپس وقتی ارزشت بالارفت بیشترآرام وبی سروصداباش!!!


[ سه شنبه 4 شهریور 1393 ] [ 03:57 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]

دعای همگانی

دعای همگانی فرج

امشب ساعت 11

محل دعاوبلاگ یااباصالح المهدی

برای ورودبه وبلاگ روی عکس کلیک کنید

التماس دعا

[ جمعه 31 مرداد 1393 ] [ 03:54 ب.ظ ] [ yasi ] [ نظرات() ]
.: تعداد کل صفحات 9 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]