میخوام آسمونی شم

خدایا زمین برام تنگ وکوچیک شده میخوام آسمونی شم

.: تعداد کل صفحات 3 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]